Encyklika Rerum Novarum
Biała Księga Unii Europejskiej
Manifest Komunistyczny
Prawo do lenistwa
Manifest z Vendotene
Encyklika Sublimis Deus