LEKCJA PATODEMOKRACJI

Film przedstawia zapis lekcji, jaka odbyła się w 2003 r. w jednej z polskich szkół. Przerażający obraz patologizującego wpływu wychowania emancypacyjnego. Proszę o bliższe informacje na temat przedstawionego wydarzenia, szkoły, uczniów, ew. ich dalszych losów.

SYNDROM KINSEYA

ADOPCJA DZIECI PRZEZ NIEHETEROSEKSUALISTÓW

W sprawie adopcji dzieci mówi się tylko o obronie praw nieheteroseksualistów, ale nikt nie mówi o łamaniu praw adoptowanych, heteroseksualnych dzieci, które same swoich praw bronić nie mogą. Dzieci to nie lalki do zabawy, to ludzie.

KOLOR

Film przedstawia podstawowe informacje o zjawisku koloru, jego parametrach, modelach i przestrzeniach kolorów oraz o technikach reprodukcji i kontroli jakości koloru. Jest to pierwsza część serii filmów o kolorze.